Rypin - informacje


15.999
mieszkańców Rypina
7.582
mężczyzn
8.417
kobiet

2.443
w wieku przedprodukcyjnym

9.892
w wieku produkcyjnym

3.664
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

38
zawarto małżeństw

131
urodzeń

205
zgonów

-74
przyrost naturalny
miasto Rypin
dochody

92.150.440
wydatki

83.742.072
struktura wydatków Rypina

15.615
0,019%
Rolnictwo i łowiectwo

2.569.618
3,068%
Transport i łączność

5.552.861
6,631%
Administracja publiczna

2.555.081
3,051%
Gospodarka mieszkaniowa

178.293
0,213%
Działalność usługowa

155.584
0,186%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

460.582
0,550%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

350.308
0,418%
Obsługa długu publicznego

25.035.394
29,896%
Oświata i wychowanie

459.465
0,549%
Ochrona zdrowia

7.712.246
9,210%
Pomoc społeczna

48.084
0,057%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

635.773
0,759%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.858.992
6,996%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.189.816
2,615%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.907.199
4,666%
Kultura fizyczna i sport

26.057.162
31,116%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 15:59
REKLAMA
pogoda Rypin
6.1°C
wschód słońca: 06:18
zachód słońca: 19:14
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Rypinie

kiedy
2023-04-17 19:00
miejsce
Rypiński Dom Kultury, Rypin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-28 16:00
miejsce
Rypiński Dom Kultury, Rypin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-28 18:00
miejsce
Rypiński Dom Kultury, Rypin,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-05-29 10:00
miejsce
Rypiński Dom Kultury, Rypin,...
wstęp biletowany